Tag Archives: Trà đạo Nhật Bản

Giới thiệu về văn hóa lịch sử và nghi lễ của trà đạo Nhật Bản

Lịch sử trà đạo Nhật Bản có từ rất lâu. Nó bắt đầu xuất hiện từ thế kỉ XII, khi nhà sư Eisai sang Trung Hoa để tham vấn học đạo, và ông đã được biết tới tác dụng tuyệt vời của trà. Khi trở về nước, nhà sư đã đem về một số hạt […]