Tag Archives: Tác dụng của trà ô long

Trà Hoàng Sơn Mao Phong

hoang son mao phong 2 Trà Hoàng Sơn Mao Phong

Trà Hoàng Sơn Mao Phong là một loại trà xanh trong “thập đại danh trà” nổi tiếng khắp Trung Quốc, được đặt tên là Mao Phong vì đầu lá có lông tơ. Nó được sản xuất tại khu tân minh hương thuộc quận Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Hoàng Sơn là di sản thiên nhiên […]